You are currently viewing Maailmanhistorian laajin verkkotyöskentelyn käyttöönotto

Maailmanhistorian laajin verkkotyöskentelyn käyttöönotto

Vuosi 2020 on ollut maailmanhistorian laajin digi-, etä- ja verkkotyöskentelyn käyttöönotto. Kaikkialla ihmiset ovat siirtyneet kotikonttoreille suuremmassa määrin kuin koskaan aikaisemmin. Useille organisaatioille tilanne on ollut aivan uusi, vaikka toisilla etätyöstä olikin jo jonkin verran kokemusta. Tilanteen täysivaltaisuus kuitenkin yllätti suurimman osan, ja organisaatiot kehittivät lennossa erilaisia digityökäytäntöjä.

Ensimmäiseksi tutuksi tulivat erilaiset digi-, etä- ja verkkotyöskentelyn työkalut, ratkaisut ja alustat, joita opeteltiin nopeasti käyttämään tehokkaammin. Kun käytännön asiat saatiin ratkaistua ja etäyhteydet työyhteisöön toimivat, monessa yhteydessä keskeiseksi kysymykseksi muodostui: ”Mikä vaikutus etätyöskentelyllä on organisaation tuottavuuteen ja luovuuteen? Mitä fyysinen etäisyys tekee työyhteisön Me -hengelle ja innovoinnille?”.

Pian havaittiin, ettei etä- ja verkkotyöskentelyssä olekaan kysymys pelkästään työn etänä mahdollistavista sähköisistä ratkaisuista ja alustoista, vaan inhimillisten tarpeiden ja ominaisuuksien toteutumisen mahdollistamisesta digitaalisessa ympäristössä.

”On niin paljon puhetta siitä mitä tapahtuu tuolla ympärillä ja niin vähän puhutaan siitä, mitä tapahtuu korviemme välissä. Seuraavan vuosituhannen suurin vallankumous ei tule olemaan teknologia, vaan me ja kuinka organisoimme sekä sopeutamme itsemme vaikuttamaan systeemiin.” – System Innovations Brussels Hub Tweet 18.7.2020 with statement from Indy Johar, Dark Matter Laboratories. (vapaat suomennokset S.Péry)

Manpower Groupin vuonna 2019 toteuttaman Talent Shortage -tutkimuksen mukaan 67 % suomalaisista työnantajista kertoo vaikeuksista täyttää avoimia tehtäviä. Yksi vaikeimmin täytettävistä työtehtävistä Suomessa vuonna 2019 oli esimiehet, työnjohtajat ja tiiminvetäjät.

Työn- ja tiimien johtaminen on vaativaa kasvotustenkin ja nykyisten olosuhteiden myötä johtaminen on siirtynyt suurelta osin tehtäväksi etänä verkossa. Useilla työpaikoilla verkkotyöskentely ei ole ennen ollut tavallista ja siksi organisaatioilla, esimiehillä, työnjohtajilla ja tiiminvetäjillä ei ole kokemusta työn ja ihmisten johtamisesta etänä. Lisäksi useissa asiayhteyksissä on havaittu, että huono johtaminen voi kärjistyä etämaailmassa.

Kuitenkaan koskaan aikaisemmin ei ole ollut samanlaista tarvetta ja painetta osaaville etulinjan etäesimiehille kuin nyt.

He ovat usein se voimakas vaikuttaja organisaatioissa, jotka parhaimmillaan määrittävät sen kuinka sopeutamme itsemme vaikuttamaan syntyneeseen systeemiin. Heidän käsissään on usein paitsi verkkotyöskentelyn tekniset ratkaisut ja tiimin niihin perehdyttäminen, myös työyhteisön vuorovaikutussuhteiden, hyvinvoinnin ja jaksamisen edistäminen monilla eri tasoilla.

Nopeasti erilaisia digityökäytäntöjä kokoon parsineilla organisaatioilla on tarve digityönjohtamisen asiantuntijoille ja etätyönjohtajille, jotka osaavat hallitusti laatia sekä päivittää yhteisölle toimivan verkkotyöskentelyn suunnitelman sekä johtaa tiimejä tehokkaasti verkossa eli sopeuttaa vaikuttamaan systeemiin.

Verkkotyöskentelyn suunnitelma on työyhteisön orgaaninen PlayBook (remote work protocol), jota organisaatiot voivat noudattaa, joka parantaa tehokkuutta ja lisää selkeyttä, kun olosuhteet muuttuvat nopeasti. Verkkotyöskentelyn suunnitelma on jatkuvasti kehittyvä ja toimiva käsikirja, jonka ylläpitämiseen ja käytäntöön viemiseen digityönjohtamisen asiantuntija on erikoistunut.

Käytännön teknisten toimien lisäksi tulevaisuuden digityönjohtamisen asiantuntijan on hallittava ihmisen kohtaaminen sekä etätyötiimien yhteishengen luominen ja edistäminen verkossa. Zoom Happy Hour -tapahtumien ja kahvihetkien järjestäminen ei toimi pidemmän päälle, vaikka yhtenä välineenä silloin tällöin ne ovatkin ihan hyviä käytäntöjä. Tulevaisuuden digitiiminvetäjiä haastaa myös tarve kehittää uutta sisältöä tiimille mielekkään sosiaalisen kanssakäymisen luomiseksi verkossa.

Tutkimusten mukaan suuri osa työväestöstä toivoo etätyöskentelyn jäävän pysyväksi käytännöksi työpaikallaan.

Etä- ja verkkotyöskentelyn on koettu monin tavoin helpottaneen arkea ja parantaneen työntekijöiden elämänlaatua. Parhaiksi etätyöstä johtuviksi asioiksi on nimetty usein joustavuus, lisääntynyt perhe aika sekä työn ja henkilökohtaisen elämän yhteensovittamisen helpottuminen. Lisäksi työmatkoista säästynyt aika on koettu arvokkaaksi. Suuri osa tutkimuksiin vastanneista kokee myös, että etätyöskentely on parantanut keskittymiskykyä, ajanhallintaa ja henkilökohtaista tuottavuutta. Ei siis kannattane luopua sellaisesta, mikä on tuonut merkittävästi lisäarvoa elämään?

Lisäksi useat edelläkävijä yritykset ja organisaatiot alkavat valmistautua toimistottomaan aikaan.

Teknologiajätti Fujitsu ilmoitti vastikään, että sen 80.000 työntekijää siirtyy etätöihin ja toimistotilojen määrä puolitetaan vuoden 2022 loppuun mennessä. Suomen parhaaksi työpaikaksi suurten yritysten sarjassa valittu DNA on kannustanut työntekijöitään valitsemaan itselleen sopivimman työskentelypaikan fyysisestä sijainnista riippumatta jo ennen poikkeusaikaa. Etä- ja verkkotyöskentelyn sujuessa toimitiloista luopuminen voi tuoda myös kustannussäästöjä.

Poikkeuksellisen alkuvuoden jälkeen työelämä muuttuu pysyvästi. Se, että tuleeko siitä parempaa vai huonompaa riippuu meistä itsestämme ja kuinka me organisoidumme ja sopeudumme vaikuttamaan uuteen, syntyneeseen systeemiin, sillä etä- ja verkkotyöskentelyllä on myös varjopuolensa, jotka voivat nielaista varomattoman. Haasteet on hyvä tiedostaa, jotta niiden vaikutuksia voi lieventää positiivisia vastavoimia kehittämällä. Näiden toimivien vastavoimien kehittämisessä ratkaisevassa asemassa organisaatioissa tulevat olemaan joustavat ja osaavat työntekijät, jotka hallitsevat digityön ja sen johtamisen sekä kykenevät sopeuttamaan itsensä vaikuttamaan systeemiin.

Tulevaisuus tarvitsee Digityönjohtamisen asiantuntijoita.

_____________________________________________________________________________

FlipEra Oy on tammikuussa 2020 perustettu täysin verkossa toimiva yksityinen yritys, jonka missiona on auttaa erilaisia toimijoita hahmottamaan nopeiden muutosten toimintaympäristöä, sopeutumaan siihen ja kehittymään tulevaisuuden menestyjiksi verkostoliiketoimintaympäristössä.

Vailla tulevaisuuden työelämän pelipaikkaa?

Flipera Oy aloittaa yhteistyössä TE-palveluiden kanssa Digitiiminvetäjä -verkkokoulutuksen 5.10.2020. Haku koulutukseen päättyy 6.9.2020. Lisätietoja https://bit.ly/3eXFKdI

Organisaation edustaja; etsitkö ammattitaitoista Digitiiminvetäjää?

Ota yhteyttä [email protected] tai soita 040 669 1551 Varaa verkostoliiketoimintaympäristön hallitseva Digitiiminvetäjä ensimmäisten joukossa. 5.10.2020 alkavassa koulutuksessa osallistujat laativat yhteistyöyrityksille toimivan verkkotyöskentelynsuunnitelman PlayBookin. Samalla yritykset saavat arvokasta ajantasaista tietoa ja taitoja nykyajan sekä tulevaisuuden digi-, etä- ja verkkotyöskentelyyn. Yhteistyöyritysten ei odoteta sitoutuvan työntekijän palkkaamisen koulutusohjelman aikana tai jälkeen, mutta tarpeeseen tulevasta tehokkaasta ja ketterästä ammattilaisesta voi olla vaikeaa luopua kun koulutus päättyy 13.11.2020.


#digityönjohtaminen
#verkkotyöskentely #digityökäytännöt #digitiiminvetäjä #tulevaisuuden #tärkeä #työ

_____________________________________________________________________________

Linkkejä ja lähteitä:

https://www.manpowergroup.fi/Ajankohtaista1/Osaajapulatukimus-2019/

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/huono-johtaminen-karjistyy-etamaailmassa/7bedfaec-ac8e-4728-bbc6-25bd8555768b

https://hbr.org/2020/07/the-implications-of-working-without-an-office

https://www.weforum.org/agenda/2020/07/coronavirus-covid19-working-remote-pandemic

https://yle.fi/uutiset/3-11440919

https://corporate.dna.fi/tyonantajana/10-syyta-tyoskennella-dnalla

Leave a Reply