Eeppinen, elämää suurempi Flippi – The Epic Flip

Perinteistä vanhanaikaista hierarkista organisaatiota voi yksinkertaisimmillaan kuvata linjaorganisaatio kaaviolla, jossa ylin johto johtaa keskijohtoa, joka taas johtaa alaisuudessaan olevia työntekijöitä tai tiimejä. Linjaorganisaatiossa toimintaan liittyy vahvasti ajattelu, että ylimmällä johdolla…

0 Comments